Er leasing noget for dig?

Kan du svare ja på disse spørgsmålene – så er leasing noget for dig!

  • Vil du undgå at binde kapital i udstyr?
  • Vil du bevare den fulde brugsret over udstyret?
  • Ønsker du en løsning, der er tilpasset indtjening og levetid?
  • Ønsker du en løbende skattemæssig driftsudgift, istedet for en stor anlægsinvestering?

Uanset hvilken type virksomhed du befinder dig i, er der ofte god grund til at overveje at lease nyt udstyr frem for at eje det selv.

Leasing handler først og fremmest om fleksibilitet. Om ikke at binde penge i udstyr og om at erstatte store engangsudbetalinger med overkommelige, månedlige leasingydelser. Nedenfor har vi uddybet nogle af de vigtigste elementer i et leasing forhold.

Undgå at binde kapital

Leasing er fordelagtig, når der skal frigøres likviditet til eksempelvis optimering af indkøbsrabatter, produktudvikling, salgsfremmende aktiviteter eller til styrkelse af virksomhedens likviditetsreserver.

Bevar den fulde brugsret

Ved leasing køber leasingselskabet udstyret og bliver således ejer af dette. Derefter overdrages brugsretten til udstyret til din virksomhed. Du betaler så en leasingydelse for brugsretten til udstyret. Leasingydelsen bliver blandt andet beregnet på baggrund af anskaffelsessummen (ekskl. moms), den aftalte leasingperiode og med udgangspunkt i en fast eller variabel leasingydelse.

Leasingselskabet kan ikke opsige aftalen i den aftalte periode, med mindre aftalen misligholdes af leasingtager. Ydelsen afspejler forventet indtjening og levetid.

Den løbende betaling tilpasses leasingydelsen, så den afspejler den forventede indtjening. Det betyder, at leasingaftalen og -ydelsen kan tilpasses, så den imødekommer en indkøringsperiode med begrænset indtjening.

Samtidig tilpasses leasingperioden udstyrets driftsmæssige levetid. Dette giver sammenhæng mellem finansiering og den forventede driftsøkonomiske brugs- og levetid.

Leasingperioden er normalt 3-8 år.

Fradragsberettiget

Leasingydelsen er fradragsberettiget i virksomhedens skatteregnskab som en almindelig driftsomkostning. Ved leasingfinansiering konverteres en anlægsinvestering således til en løbende driftsudgift for virksomheden.

Samtidig er der ingen momsudbetaling på udstyret, som når du selv finansierer det. Endelig optages visse typer af udstyr, som er leaset, ikke i din virksomheds balance. Det betyder, at du ved at lease frem for at eje, kan forbedre din virksomheds økonomiske nøgletal.

Gør generationsskiftet lettere

Hvis virksomheden i årene forud for et generationsskifte har leaset udstyr, skal køberen af virksomheden ikke skaffe likviditet til at købe anlægget. Leasingselskabet ejer udstyret og skal blot acceptere et brugerskifte på de etablerede leasingaftaler.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning om leasing
– Kontakt os på Tel.  45 93 10 22  eller  Email: post@slejpner-as.dk